Γενική περιγραφή θέσης:


Ο Κρεοπώλης θα ασχολείται με την κοπή, την επεξεργασία του κρέατος και την πώλησή του στο καταναλωτικό κοινό. 


Καθήκοντα & Αρμοδιότητες:

 • Μεταφορά του κρέατος από το ψυγείο στον πάγκο εργασίας. 
 • Κοπή, ζύγισμα και τιμολόγηση της ποσότητας του κρέατος βάσει του αιτήματος του πελάτη.
 • Επιμέλεια της καθαριότητας και της καλής συντήρησης των μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών που χρησιμοποιεί κατά την εργασία του, αλλά και του χώρου εργασίας.
 •  Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.
 •  Τήρηση διαδικασιών HACCP.
 •  Συμβολή στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.
 •  Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας.

Προσόντα:

 •  Ευγένεια, ήθος και ειλικρείνια.
 •  Μυϊκή δύναμη για τη μεταφορά του κρέατος.
 •  Επιδεξιότητα για τον χειρισμό και την επεξεργασία του κρέατος.
 •  Υπολογιστική ικανότητα.
 •  Ικανότητα επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 •  Ικανότητα στην εξυπηρέτηση πελατών.

Πακέτο Απολαβών:

 •  Μισθός αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας + 13oς Μισθός.
 •  25 ημέρες πληρωμένης άδειας.
 •  Σταθερές αυξήσεις.
 •  Ευκαιρίες ανέλιξης.
 •  Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: contact@ribeyeclub.com ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο: 99 766 892.